පාසල් කාලය කොට කිරීමට යෝජනා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පාසල් කාලය කොට කිරීමට යෝජනා.


පාසල් දරුවකුගේ අධ්‍යාපන කාලය වසරකින් අඩු කර එය වසර 12 දක්වා සීමා කළ යුතු බවට ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව සිය වාර්තාව මගින් යෝජනා කර ඇත.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 10 ශ්‍රේණියේදීත් , උසස්‌ පෙළ විභාගය 12 ශ්‍රේණියේදීත්  පැවැත්විමට නිර්දේශිතයි.

මෙම සංශෝධනට හේතු ලෙස ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ  දරුවකු වැඩිහිටිභාවයට අවතීර්ණ වන වයස අවුරුදු 18න් පසුවද  පාසල් යාමට සිදුවීමයි.

කිසිදු ශ්‍රේණියක් අසමත් නොවී සිටියද පාසලින් පිට වීමට සිදු වන්නේ අවුරුදු 19+ අවධියේ බව කොමිසන් සභාව පෙන්වාදෙයි.

විශ්වවිද්‍යාලයට තේරී පත්වුවහොත් ඉන් පිටවීමට සිදු වන්නේ ද අවුරුදු 24 හෝ 25 දී බව සදහන් කරන ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව දරුවකුගේ ජීවිතය නිසි වයසේදී නිසි තැන පෙළගැස්වීමේ අවශ්‍යතාව පෙන්වා දෙමින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව පාසල් කාලය අවුරුදු 13 සිට අවුරුදු 12 දක්වා අඩු කිරීම සුදුසු බව එම කොමිසම නිකුත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

කනිෂ්ඨ හා ද්විතික පාසල් කාලය පහසුවෙන් අවුරුදු 4 සිට 3 දක්වා අඩු කළ හැකි බවද එහි සඳහන්ය.

ඒ අනුව ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට අවු. 5ක්, කනිෂ්ඨ අධ්‍යාපනයට අවුරුදු 3ක් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යාපනයට අවුරුදු 4ක් ද මෙමගින් යෝජනා කර ඇත.

Share on Google Plus