ඇමැති-ගෝල බාල හොරු හොයන්න විශේෂ ජනාධිපති ඒකකයක්.


ආණ්ඩුවේ ඇමැතිවරුන් සහ ඔවුන්ගේ කාර්යමණ්ඩලය මඟින් සිදු කරන වංචා-දූෂණ විමර්ශනය කිරීම සඳහා විශේෂ ඒකකයක් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇත.

ඒ වැනි තීරණයක් ගෙන ඇත්තේ, දුෂණ විරෝධී සංවිධාන කිහිපයක ඉල්ලීම මතය.

ස්වාධීන කණ්ඩායමක් මේ සඳහා පත් කිරීමටත්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලු බලතල ලබා දීමටත් සැලසුම් කර ඇති අතර, ජනාධිපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරන්නේ ඇමැතිවරුන්ගේ කාර්යමණ්ඩල නියෝජනය කරන සියලු පුද්ගලයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශ ද ලබා ගැනීමට මේ ඒකකය හරහා පියවර ගනු ඇති බවයි.

එම ඒකකයට අවශ්‍ය බලතල ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය නම් පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස ද නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දීමට පියවර ගෙන ඇත.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියකු සඳහන් කළේ අවශ්‍ය බලතල සහිත එවැනි ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇති බවයි.

ඇමැතිවරුන් සහ ඇමැති කාර්යමණ්ඩල නියෝජනය කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධකම් පවත්වන ව්‍යාපාරිකයන්, ඔවුන් සමඟ සිදු කරන ගනුදෙනු සහ ඔවුන් සමඟ සහභාගි වන විදේශීය සංචාර සම්බන්ධයෙන් ද තොරතුරු රැස් කිරීමට මේ ඒකකය කටයුතු කරනු ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලයේ අදාළ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.


(ජනිත ප්‍රසාද් සේනානායක)

Powered by Blogger.