යලිත් හෙට සිට තද වැසි.


හෙට සිට නැවතත් වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ඒ, දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසටයි.

එසේම අද දිනයේදී බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණ, මධ්‍යම හා වයඹ පළාත්වලට මිලි මීටර් 75 ඉක්ම වූ වැසි බලාපොරොත්තුවිය හැකි බවත් ඔවුන් සඳහන් කරයි.

Powered by Blogger.