කලබල වෙන්න එපා - හිටපු ජනපති උතුරුමැද මන්ත්‍රීවරුන්ට කියයි.


උතුරුමැද පළාත් සභාවේ ඒකාබද්ධ විපක‍ෂයට සහාය දක්වන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක‍ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ රාති්‍රයේ පැවැත්වුණා. 

 ඒ, කොළඹ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිල නිවසේදීයි. 

මෙම සාකච්ඡාව සදහා ඒකාබද්ධ විපක‍්ෂයට සහාය දක්වන මන්තී්‍රවරුන් 17 දෙනෙකු සහභාගි වුණා. 

එහිදි හිටපු ජනාධිපතිවරයා සදහන් කර ඇත්තේ උතුරුමැද පළාත් සභාවේ බලපෙරළියක් සිදු කිරීමට කලබල නොවන ලෙසයි.  

රටේ ඉදිරි තත්ත්වයන් පිළිබද සලකා බලා කටයුතු කරන්නැයිද මහින්ද රාජපක‍ෂ මහතා මෙහිදී උතුරුමැද පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. 

උතුරුමැද පළාත් සභාව මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක‍ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැත්වුණා. 

උතුරුමැද පළාත් සභාව මන්ත්‍රීවරුන් 33 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අතර මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක‍ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැත්වුණා. ඉන් 21 දෙනෙකු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරනවා. 

ඉන් මන්ත්‍රීවරුන් 18 දෙනෙකු ඒකාබද්ධ විපක‍ෂයට සහාය දැක්වීමට තීරණය කර ඇති බවයි හිටපු උතුරුමැද පළාත් අමාත්‍ය එස් එම් රංජිත් පැවසුවේ.

ඊයේ පැවති මෙම සාකච්ඡාවට මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක‍ෂය නියෝජනය කරන පිරිසක්ද එක්ව සිටියා.

Share on Google Plus