හබරාදුව රෝහලේ වැසිකිළියක මානසික රෝගීන් තිදෙනෙක්.


වසර අටක් තිස්සේ මානසික රෝගී කතක් හා මානසික රෝගී පුද්ගලයන් දෙදෙනකුට ප්‍රතිකාර නොකර හබරාදුව රජයේ රෝහලේ (කළුගල රෝහල) වැසිකිළියකට දමා සිටින බව වාර්තා වේ.

හබරාදුව රජයේ රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා කාන්තාවක් හා පිරිමි දෙදෙනකු වසර අටක් තිස්සේ මෙලෙස වැසිකිළියකට දමා සිටින බවට ලැබුණු තොරතුරක් මත ඉකුත්දා හබරාදුව රජයේ රෝහලට ගිය අපට මේ රෝගීන් තිදෙනා වැසිකිළියක් තුළට දමා සිටින ආකාරය දැක ගැනීමට ලැබිණි.

හබරාදුව රජයේ රෝහල පිරිමි සහ කාන්තා නේවාසික ප්‍රතිකාර සහ බාහිර රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර කරනු ලබන රෝහලකි. මීට වසර අටකට පමණ පෙර කරාපිටිය රෝහලේ සිට නේවාසික ප්‍රතිකාර ගැනීමට යොමු කර ඇති මේ පිරිමි රෝගීන් දෙදෙනා හා කාන්තාවගේ නම් ගම් පවා පැහැදිලිව රෝගීන් ලියාපදිංචි කරන ස්ථානයේ නොමැත. එම රෝගීන් පිළිබඳ තොරතුරක් පැවැසීමට මේ රෝගීන් තිදෙනාට මතකයක්ද නැත.

ඔවුන් තිදෙනාම මානසික රෝගීන් වුවත් මානසික රෝගීන් සඳහා ලබා දෙනු ලබන ඔෟෂධ කිසිවක් හබරාදුව රජයේ රෝහලේ නොමැති බවත්, අඩුම තරමින් එම රෝගීින් තිදෙනා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මානසික වෛද්‍යවරයකුවත් හබරාදුව රජයේ රෝහලේ නොමැති බවත් රෝහල් ප්‍රකාශකයෙක් අප සමඟ පැවැසීය.

"ගාල්ලේ ඇති මානසික රෝහලක් වන උණවටුන රෝහලෙන් මෙම රෝගීන් තිදෙනා භාර ගන්නේ නැහැ. අපි මේ අයගෙන් පිරිමි දෙදෙනාට උපාලි සහ ගම්පහ කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒ මේ අයගේ ඇත්ත නම් ගම් නොවෙයි. ගැහැනු කෙනාට අපි සුමනාවති කියනවා. සුමනාවති මාතර ඉඳලා කරාපිටිය රෝහලට 2008 වර්ෂයේ ඇවිත් තියෙන්නේ. එයාගෙන් මේ රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ගන්න අනිත් රෝගීන්ට හිරිහැර සිදුවෙනවා. නමුත් අපිට යවන්න තැනක් නැහැ. මේ රෝගීන් බලන්න කිසිම කෙනකුගේ ගෙදරකින් එන්නෙ නැහැ. දැන් අවුරුදු 08ක් විතර මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. කිසිම බෙහෙතක් මෙහෙන් දෙන්නේ නැහැ" යැයි හබරාදුව රජයේ රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙක් අප සමඟ වැඩිදුරටත් කීය.

මේ රෝගීන් පිළබඳව රෝහල් බලධාරීන් කිසිදු වගකිව යුතු ආයතනයකටවත් මේ වන තුරු දන්වා නැති බව අප කළ සොයා බැලීමේදී අනාවරණය විණි.

Powered by Blogger.