ඇමතිවරුන් හතරක් මේ සතියේ නෙරපයි.


එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හා ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ ප‍්‍රතිපත්තිවලට විරුද්දව ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය සමගින් කටයුතු කරන පළාත් ඇමතිවරුන් සිවු දෙනකු එන සතිය තුළ ඉවත් කිරීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙසේ ඉවත් කරනු ඇතැයි පැවසෙන්නේ උතුරු මැද පළාතේ ඇමතිවරුන් වන කේ.එච් නන්දසේන එච්.බී සේමසිංහ එස්.එම් රංජිත් හා දකුණු පළාත් ඇමති වීරසුමන වීරසිංහයි.

මෙම ඇමතිවරුන් සිවු දෙනා මැයි දිනයේදී ගාළු මුවදොර පැවති ඒකාබද්ද විපක්‍ෂ රැලියට සහභාගී වී ඇති බවත් ඔවුන් ඉදිරියටත් එම අමාත්‍ය ධූරවල කටයුතු කිරීම ආණ්ඩුවේ කටයුතුවලට දැඩි බාධා එල්ල වන බවත් ආණ්ඩුවේ අදහසයි.

Share on Google Plus