රයිගම් ටෙලීස් 2016 සම්මාන සඳහා නිර්දේශිත ටෙලිනාට්‍ය හා වැඩසටහන්.


ටෙලි නාට්‍ය හා මාධ්‍ය වැඩසටහන් සඳහා සම්මාන පිරිනමන රයිගම් ටෙලීස් සම්මාන උළෙල ලබන 2017 ජූනි 3 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහිදී සම්මාන ලබන්නට නියමිත පසුගිය 2016 වසර තුළ රූපවාහිනිය තුළ විකාශය වූ ටෙලිනාට්‍ය හා වැඩසටහන් නිර්දේශිත නාම ඊයේ (19) ප්‍රසිද්ධියට පත් කළා. ඒවා පහත පරිදිය.Share on Google Plus