ආගන්තුකයාගේ දොරකඩටද මාරයා පැමිණියේය. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ආගන්තුකයාගේ දොරකඩටද මාරයා පැමිණියේය.


ප්‍රවීණ සිනමාවේදී වසන්ත ඔබේසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඔහු අසූවැනි වියේ පසුවුණා.

Share on Google Plus