රවී - විජේදාස, හර්ෂ - ඉරාන් ගැටුමක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

රවී - විජේදාස, හර්ෂ - ඉරාන් ගැටුමක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සුහද හමුව අප්‍රේල් 9 වෙනිදා උදෑසන 9 සිට සවස 7 දක්වා කොළඹ බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහිදී කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ ආසන මට්ටමින් සුහද ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් ද සංවිධානය වන අතර උතුරු කොළඹ කණ්ඩායමේ නායකත්වය මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා හොබවන අතර මහරගම කණ්ඩායමේ නායකත්වය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ද, මොරටුව කණ්ඩායමේ නායකත්වය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමනායක මහතා ද හා කෝට්ටේ කණ්ඩායමේ නායකත්වය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා දරණු ලබයි.

විනෝද ක්‍රීඩා රැසක් සමඟ සංගීතය, ආහාර පාන සමඟ සංවිධානය වන මෙම සුහද හමුවට මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් සහභාගී වීමට නියමිතය.

මෙම සුහද හමුව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංවිධානය, දිස්ත්‍රික් කළමනාකාරවරුන්ගේ එකමුතුව සහ Green Blood UNP සංවිධානය විසිණි.

Share on Google Plus