මහින්දානන්ද අද යළිත් යුග දිවියට - මනාලිය දුමින්දගේ හිටපු බිරිඳ ‘සේනානි’ - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහින්දානන්ද අද යළිත් යුග දිවියට - මනාලිය දුමින්දගේ හිටපු බිරිඳ ‘සේනානි’


හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අද (28)යළිත් යුග දිවියට පිවිසෙනවා.

ඒ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු.ජයරත්න මහතාගේ දියණියක සමගයි.

රාජගිරියේ පිහිටි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ නිවසේ උත්සවය පැවැත්වෙන අතර අනුරාධ ජයරත්න සහ දි.මු.ජයරත්න සාක්ෂි අත්සන් කිරීමට නියමිතයි.

මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අද යළිත් යුග දිවියට පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දුමින්ද දිසානායක අමාත්‍යවරයාගේ දික්කසාද බිරිඳ සමග බවයි වාර්තා වන්නේ.

2014 අප කළ හෙළිදරව්ව>>>

Share on Google Plus