ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට.


මෙරට උපාය මාර්ගික ආරක්‍ෂක කේන්ද්‍රස්‌ථානයක්‌ වන ත්‍රිකුණාමල වරාය සහ තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇත. 

මෙයට කලකට පෙර ත්‍රිකුණාමලය සිංගප්පූරු සමාගමකට ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබිණි.

ත්‍රිකුණාමලය වරාය ඉන්දියාවට ලබා දෙන බවට ඉන්දියාවේ රයියිනා හමුදා සමුළුවේදී ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා මහතා ද ප්‍රකාශ කර ඇත.

තෙල් ටැංකි සමූහයට තෙල් ටැංකි 100 ක්‌ අයිති අතර, ඉන් 15 ක්‌ මෙසේ ඉන්දියාවට ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇති අතර, ඉතිරි ඒවා රජය යටතේ පවත්වාගෙන යැමට තීරණය කර තිබේ.

ඊට අදාළ කැබිනට්‌ පත්‍රිකාව ඉදිරි කාලයේදී කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලයට යොමු කිරීමට නියමිත බවත් ඛනිජ තෙල් සම්පත් හා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක්‌ පැවැසීය.

Share on Google Plus