මහින්දානන්ද, විදුර, වෙල්ගම ඉවතට? - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහින්දානන්ද, විදුර, වෙල්ගම ඉවතට?


ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ සංවිධායක තනතුරු නුදුරේදීම අහෝසි වීමට නියමිත අතර සියලු ආසන සංවිධායකයන් නිදහස් පක්ෂ මැයි රැලියට පැමිණීම අනිවාර්ය කොට ඇති බැවින් එයට සහභාගී නොවන සංවිධායකයන්ගේ තනතුරු මෙසේ ඉවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව නිදහස් පක්ෂ ප්‍රභලයෙක් පුවත්පතකට හෙළිකර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඉවත් කරන සංවිධාක ලයිස්තුවේ ඉහලින්ම සිටින්නේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කුමාර වෙල්ගම හා විදුර වික්‍රමනායක යන මන්ත්‍රීවරුන් බව පෙනී යනවා.

Share on Google Plus