බැඳුම්කර ගනුදෙනුවෙන් අලාභයක් වී නැහැ.


ප්‍රශ්නගත බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අලාභයක් සිදුවී නැති බව බැංකුවේ නිලධාරීන් පිටිපන කමිටුව හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයකු වන ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. විජේවර්ධන මහතා බැඳුම්කර කොමිසම ඉදිරියේ ඊයේ (26) සාක්ෂි දෙමින් පැවසීය. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පිටිපන කමිටුව පත් කළ බව පැවසූ ආචාර්ය විජේවර්ධන මහතා තමන් එම කමිටුවේ උපදේශකවරයකු ලෙස ක්‍රියා කළ බවත් පැවසීය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ යාන්ත්‍රණය බැඳුම්කර සම්බන්ධව කමිටු නිලධාරීන්ට අවබෝධයක් ලබා දීම තමන් සිදුකළ බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දීපා සෙනවිරත්න මහත්මිය සහ ආචාර්ය අසීම් මහතා පිටිපන කමිටුව හමුවේ මේ බව පවසා තිබෙන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු පී.එස්.ජයවර්ධන සහ රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ෂහීඩා බාරි මහත්මියගේ විමසීම් හමුවේ සාක්ෂිකරු මේ බව පැවසීය.

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ හර්ෂ ද සිල්වා මහත්වරුන් පත්කළ වැවිලි සහ ආර්ථික අංශයට අදාළ කමිටු සඳහා උපදේශකයකු ලෙසත් තමන් කටයුතු කළ බවද සාක්ෂිකරු පැවසීය. ඩිව් ගුණසේකර මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැති කෝප් කමිටුවේ සාමාජිකයන්ට දින තුනක් මුළුල්ලේ මහබැංකුවේ යාන්ත්‍රණය සම්බන්ධව අවබෝධයක් ලබාදී තිබෙන බවත් සාක්ෂිකරු පැවසීය. 

Powered by Blogger.