ට්‍රම්ප්ගේ ආධාර ලැයිස්තුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවත් හැළෙයිද? - Info Sri Lanka News | Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ ආධාර ලැයිස්තුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවත් හැළෙයිද?


2018 වසර සඳහා වන ඇමෙරිකා අයවැය යෝජනාවලියේදී සංවර්ධනය වෙන රටවල් සඳහා  ඇමෙරිකාව ලබාදෙන ආධාර (USAID) සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් කපා දැමීමට තීරණය කඅර ඇතැයි foreignpolicy.com පුවත් සේවය තොරතුරු වාර්තා කරයි.

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර වාර්තා උපුටා දක්වමින් ඔවුන් මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිබේ. එසේම ඇමෙරිකාවට ප්‍රමුඛස්ථානය ලබාදීමේ අරමුණින් ට්‍රම්ප්ගේ පාලනය මෙම තීන්දුව ගෙන ඇති බවද සඳහන් වෙයි. ඇමෙරිකාව ලබාදෙන ආධාර වලින් 1/3ක පමණ කප්පාදුවක් කිරීමට ඉදිරියේදී තීරණය කර ඇතැයිද සඳහන් වෙයි.

ඇමෙරිකාවේ රාජ්‍ය ආධාර යටතේ 2001 වසරේ සිට ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර ලබාදෙයි. 

Share on Google Plus