අනුරාධපුරය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37ක් දක්වා ඉහළට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අනුරාධපුරය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37ක් දක්වා ඉහළට.


පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 37 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මීට අමතරව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 24 දක්වාත් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

පොදුවේ දිස්ත්‍රික්ක 09ක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 31 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40ක් දක්වා ඉහළ ගියහොත් යම් අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවා තිබේ.

Share on Google Plus