ජනාධිපති නීතිඥවරුන් 25ක් පත්වේ.


ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරුන් 25 දෙනෙකු ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ලෙස පත් කර තිබේ.

ඒ, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසිණි.

අලුතින් පත් කෙරුණු නව ජනාධිපති නීතිඥවරුන් මෙසේය,

1. දයා පැල්පොල
2. ආරිය බී. රැකව
3. අනුර බණ්ඩාර මැද්දෙගොඩ
4. නිස්සංක නානායක්කාර
5. නෙවිල් අබේරත්න
6. ඩබ්. කේ. අනුජ කෞශික ප්‍රේමරත්න
7. ඒ. එල්. එම්. හෙදයතුල්ලා
8. සමන්ත රත්වත්තේ
9. විජේරත්න ධර්මසේන
10. උපාලි සේනාරත්න
11. පද්ම බණ්ඩාර
12. එස්. කේ. මාරික් පීරිස්
13. කරුණාරත්න හේරත්
14. මහේන්ද්‍ර සුවඳරත්න
15. ඒ. පී. සී. එම්. ජයසේකර
16. මොහාන් වීරකෝන්
17. පී. ආර්. එස්. පී. සමරනායක
18. උපුල් ජයසුරිය
19. ආනන්ද වික්‍රමසේකර
20. ජේ. සී. වැලිඅමුණ
21. එම්. ඒ. සුමන්තිරන්
22. විජය නිරන්ජන් පෙරේරා
23. කරුණාදේවගේ විමලදාස
24. මොහොමඩ් නිසාම් කාරියප්පර්
25. විවේකානන්දන් පුවිදරන්

Share on Google Plus