2017 පළමු මැතිවරණය ජනමත විචාරණයක්? - Info Sri Lanka News | Sinhala

2017 පළමු මැතිවරණය ජනමත විචාරණයක්?


වත්මන් රජය 2017 වසරේ මුහුණ දෙන ප්‍රථම මැතිවරණය ජනමත විචාරණයක් වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි. 

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැති සාකච්ඡාවක දී ඔහු මේ  බව පැවැසීය. නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා ජනමත විචාරණය පවත්වන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

නව ව්‍යවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මත වීමෙන් පසුව ජනමත විචාරණය පැවැත්වීමට නියමිතය.

ජනමත විචාරණයෙන් පසු පළාත් සභා මැතිවරණය සහ පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන බව ද ඔහු පැවැසීය.

සියළුම පළාත් සභා මැතිවරණ එකම දිනයක දී ද, සියළුම පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ එකම දිනයක දී ද පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇති බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

Share on Google Plus