ජනාධිපති රට යන්නේ කැබිනට්ටුවත් රැගෙනමද? - Info Sri Lanka News | Sinhala

ජනාධිපති රට යන්නේ කැබිනට්ටුවත් රැගෙනමද?


ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විදෙස් සංචාරයන් සඳහා සහභාගී වන අවස්ථාවන්හි දී අදාල සතියේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම නොපැවැත්වෙන බව වාර්තාවේ. ඊට හේතු වී ඇත්තේ තමන් විදෙස් ගතවන කාල සීමාව තුළ කැබිනට් මණ්ඩලය කැඳවීමේ වගකීම ජනාධිපතිවරයා විසින් අගමැතිවරයා වෙත නොපැවරීමය.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පසුගිය ඉන්දුනීසියානු සංචාරය දින වල දී ද කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්වී නොමැත. මෙවර ඔහුගේ රුසියානු සංචාරය හේතුවෙන් ද කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වී නොමැත. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා වන්නේ ජනාධිපතිවරයා නමුත් අගමැතිවරයාට කැබිනට් රැස්වීම පැවත්වීම සඳහා අවසරය ලබාදීමට ඔහුට හැකිය.

මීට පෙර චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක, මහින්ද රාජපක්ෂ වැනි හිටපු ජනාධිපතිවරුන් විදෙස් ගත වූ අවස්ථාවන්හිදී සතියේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම කැඳවීමට අගමැතිවරුන්ට අවසර ලබා දී තිබිණි. මන්දයත් රජයේ තීරණාත්මක දේශපාලන තීන්දු මෙන් ම ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් අනුමත කරවා ගැනීමද කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා කරගත යුතු බැවිනි. වත්මන් 'යහපාලන' රජය 'සම්මුතිවාදී රජයක්' ලෙස ප්‍රකාශ කෙරුණ ද වත්මන් ජනාධිපතිවරයා විසින් අගමැතිවරයාට කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම් පැවැත්වීමට අවසර නොදීම සම්මුතියේ ගැඹුර ප්‍රශ්නයට ලක් කිරීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

(LNW)

Share on Google Plus