ආවා කල්ලියේ ලොක්කෝ දෙන්නෙක් කොළඹින් අල්ලයි.


ආවා නම් අපරාධ කල්ලියක ප්‍රධාන සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු කොළඹ කොටහේන ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඒ, ඊයේ යාපනය කොට්ටාශයේ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසිනි.

Powered by Blogger.