ආවා කල්ලියේ ලොක්කෝ දෙන්නෙක් කොළඹින් අල්ලයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ආවා කල්ලියේ ලොක්කෝ දෙන්නෙක් කොළඹින් අල්ලයි.


ආවා නම් අපරාධ කල්ලියක ප්‍රධාන සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු කොළඹ කොටහේන ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඒ, ඊයේ යාපනය කොට්ටාශයේ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසිනි.

Share on Google Plus