රනිල්ගේ යෝජනාව රවි වෙනස් කරයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

රනිල්ගේ යෝජනාව රවි වෙනස් කරයි.


ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන්ට එක් සභා වාරයකට සහභාගි වීම වෙනුවෙන් රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ගෙවීම සුදුසු බවට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ යෝජනාව වෙනස් කරමින් එම සියලුම සාමාජිකයන්ට මාසයකට රුපියල් 50,000ක් ගෙවිය යුතු බවට වන යෝජනාවක් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කොට තිබේ.

ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන්ට සිදු කරන දීමනා සම්බන්ධව අගමැතිවරයා මීට සති කිහිපයකට පෙර කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කොට තිබේ. ඒ අනුව වැඩිදුර කරුණු සොයා බලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කොට ඇත.

එහෙත් මුදල් අමාත්‍යාංශය සෙසු කරුණු එසේ තිබියදී ගෙවන දීමනා පමණක් ඉහළ දැමීමට නිර්දේශ කොට පසුගිය අඟහරුවාදා (14දා) පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයට එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ එකඟතාවක් ඇති නොවීම නිසා එය පසුව සලකා බැලීමට තීරණය කොට තිබේ.

කෙසේ නමුත් මෙම වෙනස් කිරීම අමාත්‍යවරයාගේ අනුදැනුමින් තොරව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙකු විසින් සිදු කර ඇතැයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Share on Google Plus