සිරසෙ කුමරියට නෙත් බහ දෙයි.


සිරස ගුවන්විදුලිය තුළ අතිශය ජනප්‍රිය නිවේදිකාවක් වූ තරංගා නානායක්කාර සිරසෙන් සමුගෙන නෙත් ගුවන්විදුලිය සමඟ එක්වෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මේ වනවිට ඇය විසින් බාරදී තිබේ.

ලබන පෙබරවාරී 14 වන දින සිට ඇය නෙත් සතිඅන්ත වැඩසටහන් කළමනාකාරිණය ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

Share on Google Plus