ඇමති බිරිද තව ඇමතියෙක් හා රහස් පෙමින් වෙලේ? - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඇමති බිරිද තව ඇමතියෙක් හා රහස් පෙමින් වෙලේ?


ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රබල ඇමතිවරයෙකුගේ රූමත් බිරිදක් තවත් ඇමතිවරයෙකු සමග නොමනා සම්බන්ධතාවයක් ඇත්තේ යයි තහවරු කර ගැනීමෙන් පසු එකී ප‍්‍රබල ඇමතිවරයා විසින් සිය බිරිදට දැඩි ලෙස දොස් පවරා දික්කසාදයට සූදානම් වන්නැයි දන්වා ඇත.

කලක් තිස්සේ කනින් කොනින් ආරංචි වූ මෙම රහස් හාදකම මීට දින කිහිපයකට පෙර ඇමතිවරයා විසින් යොදන ලද කපටි උපක‍්‍රමයක් හේතුවෙන් අතටම අල්ල ගැනීමට හැකිව ඇත.

මෙම තත්වය මත මීට සම්බව්ධ අනෙක් ඇමතිවරයාගේද පවුල් ජීවිතයද යම් දෙදරීමකට ලක්ව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ලොබියේ කතා බහ වෙයි.

Share on Google Plus