සාමාන්‍ය විදුලි බල්බ තහනම් කිරීමේ සූදානමක් – LED බල්බ නොමිලේ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සාමාන්‍ය විදුලි බල්බ තහනම් කිරීමේ සූදානමක් – LED බල්බ නොමිලේ.


විදුලි පාරිභෝගිකයින් සඳහා එල්.ඊ.ඩී. බල්බ නොමිලේ ලබාදීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිඛෙනවා.

විදුලි නාස්තිය අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ කියා සිටියේ.

සාමාන්‍ය විදුලි බල්බ තහනම් කිරීම සඳහා ද යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ.

විදුලි නාස්තිය අවම කිරීම සඳහා මෙම යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ පවතින නියගය හේතුවෙන් බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට ඇතිවන බලපෑමට මුහුණදීම සඳහායි.

Share on Google Plus