ලංකාපුත්‍ර හිටපු සභාපතිගේ පෙත්සමට අවසර.


ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ හිටපු සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ගොනු කර තිබු මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට අවසර දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, අගවිනිසුරුවරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් විනිසුරුවරු දෙදෙනෙකු විසිනි. 

ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ගොනු කර ඇති මෙම පෙත්සම මඟින් මහ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂක වරයා විසින් ගුණවර්ධන මහතා ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති ධුරය දැරීමට නුසුදුසු පුද්ගලයෙකු ලෙස ගෙන තිබු තීරණය අභියෝගයට ලක් කොට ඇත.

එසේම ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා විසින් මාධ්‍ය හමුවකදී බැංකුවේ තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කිරීම හා සෘජු කළමනාකරණ කටයුතුවල යෙදීම මහ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂක වරයා ඔහු අදාල ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට හේතු ලෙස දක්වා තිබේ.

නමුත්, ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතාගේ නීතිඥවරයා ලෙස පෙනී සිටි හර්ෂ ප්‍රනාන්දු විසින් අවධාරණ කරනු ලැබුවේ බැංකු පනත යටතේ ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා ඉවත් කිරීමට හ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂක වරයාට කිසිදු බලයක් නොමැති බවයි.

කෙසේ නමුත් මෙම පෙත්සමේ වැදගත්කම සලකා බැලු අධිකරණය විසින් මැයි 3 දින ප්‍රමුඛතාවය දෙමින් නඩුව විභාග කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

Powered by Blogger.