ස්වර්ණවාහිණිය ඇති ඉඩමත් විකුණා දමලා.


ETI ෆිනෑන්ස් සමාගමට අයත්ව තිබූ බම්බලපිටියේ පර්චස් සියයකට වැඩි ඉඩම හා එහි පිහිටි ස්වර්ණවාහිණි රූපවාහිනියේ මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ල විකුණා දමා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මහ බැංකුවේ අනුමැතිය යටතේ රුපියල් බිලියන 1.3 ක මුදලකට මෙම ගොඩනැගිල්ල මිලට ගෙන ඇත්තේ එල්.බී. ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසිනි.

මෙම ඉඩම හා ගොඩනැගිල්ල හි වටිනාකම බිලියන 2.5කට ඇස්තමේන්තු කර තිබී ඇති අතර, රුපියල් බිලියන 1.6 කට එය මිලදී ගැනීමට මහ බැංකුවට යෝජනාද ඉදිරිපත්ව තිබී ඇත.

එවැනි තත්වයක් තිබියදී අඩු මුදලකට මෙම ඉඩම විකිණීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව තුල නොසන්සුන්තාවයක් මතුව ඇතැයි ද වාර්තාවේ.

තැම්පත්කරුවන්ගේ බිලියන 08ක් අතුරුදහන් :

ETI ෆිනෑන්ස් සමාගම තැම්පත්කරුවන්ගේ අයෝජනමත පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරයක් වන අතර තැම්පත්කරුවන් විසින් එහි තැම්පත් කර ඇති මුදල බිලියන 34ක් ලෙස මහ බැංකු වාර්තාවල සටහන් වේ.

එහෙත් එම සමාගමේ වත්මන් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 26ක් ලෙස වාර්තා වේ.

එම වාර්තාවලට අනුව, මේවනවිට තැම්පත්කරුවන්ගේ රුපියල් බිලියන 08ක වැඩි මුදලක් අස්ථානගතව ඇතැයි පැවසේ.

ඒ අනුව මෙම ඉඩම විකිණීම සඳහා ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තැම්පත්කරුවන්ගේ මුදල් ගෙවීම සඳහා යයි පවසමිනි.

ස්වර්ණවාහිනිය ඉන්නේ කුළියට

මේ සම්බන්ධයෙන් අප ඊඒපී හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමේ සභාපති හා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ වන මනෝ තිත්තවැල්ල මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ ස්වර්ණවාහිනිය ඇති ගොඩනැගිල්ල ස්වර්ණවාහිණිය සතු එකක් නොවන බවයි.

ස්වර්ණවාහිනිය ආරම්භයේ සිටම එය පවත්වාගෙන යනු ලැබුවේ කුලියටගත් බිල්ඩිමක බවද ඔහු කියා සිටියේය.

Powered by Blogger.