පොලිස්පතිගේ රෙදි ගැලවේ? “මේකද යහ පාලනේ” - Info Sri Lanka News | Sinhala

පොලිස්පතිගේ රෙදි ගැලවේ? “මේකද යහ පාලනේ”


ඊයේ (30) රත්නපුරේ පැවති පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සැමරුම් උත්සවයක් අතර එම උත්සවය අමතමින් සිටියදී පොලිස්පතිවරයාට ලැබුණු දුරකතන ඇමතුමකට ඔහු පිළිතුරු දුන් ආකාරය සිරස රූපවාහිනිය විකාශය කළේය.

‘යහපාලනය මේකද.. නීලම් කියන්නේ කවුද.. මේ ගැන පරීක්‍ෂණයක් කල යුතු නොවේද’ යන විශේෂණයන්ද ප්‍රවෘත්තිය අවසානයේ ප්‍රශ්ණ ලෙස තිරයේ ප්‍රදර්ශණය විය.

දර්ශන අනුග්‍රහය - News 1st Digital

Share on Google Plus