මහින්දගේ අලුත් පක්ෂයෙන් සැලැස්මක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහින්දගේ අලුත් පක්ෂයෙන් සැලැස්මක්.


ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් ඇතුළු ශ්‍රී ලනිප මන්ත්‍රිවරු 97 දෙනකු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්ව ඉල්ලුම්පත්‍ර අංක දැනටමත් යොමු කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණේ පාලක ලේකම් රේණුක පෙරේරා මහතා ඉරිදා 'මව්බිම'ට පැවැසුවේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරනු ලබන ශ්‍රී ලනිප මන්ත්‍රිවරුන් 37 දෙනකු සඳහාත් ශ්‍රී ලනිප අනෙකුත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් 60 දෙනකු වෙනුවෙනුත් මේ සාමාජිකත්ව ඉල්ලුම් පත්‍ර වෙන්කර ඇති බවයි.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ශ්‍රී ලනිප මන්ත්‍රිවරු හා ශ්‍රී ලනිපයේ තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු බහුතරයක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදු ජන පෙරමුණ සමඟ අනේ‍යාන්‍ය එකඟතාව මත කටයුතු කිරීමට දැනට තීරණය කර ඇති බවද ඒ මහතා සඳහන් කෙළේය. ශ්‍රී ලනිපයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගතහොත් ඔවුන් දැනට දරනු ලබන මන්ත්‍රි ධුර අහෝසි විය හැකි බව පෙන්වා දුන් ඒ මහතා ඒ හේතුවෙන් එම මන්ත්‍රිවරු මේ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුර දැරීම වැදගත් බව සඳහන් කෙළේය. වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවැසුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේත්, නියෝජිතයන් කිහිපදෙනකු සඳහාද පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්ව ඉල්ලුම් පත්‍ර දැනටමත් වෙන් කර ඇති බවයි.

Share on Google Plus