බත්තරමුල්ලේ අමාත්‍යාංශයට ගෙනාපු අලුත්ම බෙන්ස් එක. - Info Sri Lanka News | Sinhala

බත්තරමුල්ලේ අමාත්‍යාංශයට ගෙනාපු අලුත්ම බෙන්ස් එක.


ජනතාවට අධික ලෙස දඩ මෙන්ම බදු පන්වන අතරේ පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ සුව පහසුව වෙනුවෙන් කෝටි ගණන් වියදම් කිරීම පිළිබඳව සමාජයේ මෙන්ම මාධ්‍ය තුළත් දැඩි කතාබහකට ලක්ව තිබේ. 

ජනතාවට පටි තවත් වසර කිහිපයක් පටි තද කරගන්නා ලෙස ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කරන විට බත්තරමුල්ලේ පිහිටි අමාත්‍යාංශයක අමාත්‍යවරයෙකු ගෙන්වා ඇති අලුත්ම බෙන්ස් රථයකි මේ.

එස් 300 වර්ගයේ බෙන්ස් රථයක් වෙන මෙයට අධි සුඛොපභොගී පහසුකම් අයත්වෙයි. 

Share on Google Plus