ජොනීගේ පුතාගේ පළා බබා තනතුර අහෝසි කරයි - Info Sri Lanka News | Sinhala

ජොනීගේ පුතාගේ පළා බබා තනතුර අහෝසි කරයි
හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ පුත්, වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා පළාත් සභා ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක තනතුරෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධර්මසිරි දසනායක මහතා ඇතුළු පළාත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසිනි.

ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා 2017 අයවැය විවාදය පැවති දින හතරේදීම විවාදයට සහභාගි නොවීම ඔහු තනතුරින් පහ කිරීමට හේතු වී තිබේ. ජොහාන් ප්‍රනාන්දු සිය තනතුරේ වගකීම් පැහැර හැරීම නිසා ඔහු එම තනතුරින් ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බවයි මහ ඇමතිවරයා පවසන්නේ.

මෙම තීරණය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත දැන්වූ බව ද මහ ඇමතිවරයා පවසනවා.

නව ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස පළාත් සභා මන්ත්‍රී බණ්ඩාර රාජපක්ෂ මහතා පත්කර තිබෙනවා.


Share on Google Plus