මව්බිම, මහරාජා මිලදී ගනී.


මවුබිම පුවත්පත මහරාජා බ්‍රෝඩ්කාස්ටින් සමාගම විසින් මිළදී ගෙන ඇතැයි තොරතුරු වාර්තාවේ.

සිරස TV සටන වැඩසටහනේ ප්‍රධාන තීරක ලෙස කටයුතු කරන අශෝක ඩයස් මහතා එහි ප්‍රධාන කතෘ ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.


මේ අතර අද දිනය තුළ මව්බිම පුවත්පතේ  බෙදාහැරීම්,මුද්‍රණ සහ කතෘ මණ්ඩලයේ 20කට වැඩි පිරිසක් ඉවත්වීමට සුදානම් වන අතර සියදෙනෙකු පමණ තවත් දින කිහිපයක් තුළ ඉවත්වීමට නියමිතයි.

ඊයේ දිනයේදී  ව්‍යාපාර කතෘ සහ ප්‍රාදේශීය කතෘ ඉවත් කිරීමට ද පාලන අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ඉතිහාසයේ වැඩිම සේවක පිරිසක් එක්ව පවරනු ලබන නඩුවද මව්බිම පුවත්පතේ  සේවකයන් විසින් කම්කරු අධිකරණයේදී ගොණු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Share on Google Plus