වෙබ් මාධ්‍යකරණය මර්ධනයේ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

වෙබ් මාධ්‍යකරණය මර්ධනයේ.


වෙබ් මාධ්‍යකරණයට එරෙහිව මර්ධනිය තත්වයක් රටතුල ඇතිකිරිමට දරන සකලාකාර උත්සාහන් හෙළා දකින බව වෘත්තිය වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඔවුන් මෙම අදහස් පල කරන්නේ එහි කැදවුම්කරුගේ අත්සනින් යුතු මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනි.Share on Google Plus