රජයේ ප්‍රභලම ඇමතිවරයෙකුගේ වාහනයකින් රජයට කෝටි 3ක බදු පාඩුවක්?


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමිවන තිරු බදු නිදහස් බලපත්‍රය උපයෝගි කර ගනිමින්ර ජයේ ප්‍රභලම අමාත්‍යවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වූ නවිනතම සුපිරිම පැලැන්තියේ වාහනයක් නිසා රජයට අහිමිව ඇති බදු මුලද රුපියල් කෝටි තුනකට අධික වෙන බව වාර්තාවෙයි.

මර්සිඩීස් බෙන්ස් GLS 350 සුපිරි එස්.යූ.වි. මෝටර් රථයක් ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා තිබේ. ඇමෙරිකාවේ සිට ඔහු එම වාහනය ශ්‍රි ලංකාවට ආනයනය කර තබෙන බව වාර්තා වෙයි. එය පසුගිය 02දා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ඇති බවත් සඳහන් වෙයි.

අයවැයෙන් සාමාන්‍ය ජනතාව මිලට ගන්නා කුඩා මෝටර් රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ දෙකකින් පමණ ඉහළ නංවා ඇති අවස්ථාවක යහපාලන රජයේ ඇමතිවරුන් රජයට මිලියන ගණනි අලාභ කරමින් මෝටර් රථ ගෙන්වමින් සිටියි.

Powered by Blogger.