විමල් කරූට තර්ජනය කරයි (VIDEO)


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ කතානායකවරයාට යමක් තර්ජනාත්මක ලෙස අද (05) පවසා තිබෙනවා.

එහිදී කතානායකවරයා වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාට අවවාද කළේ සභාව තුළ තර්ජනය නොකරන ලෙසයි.Share on Google Plus