යහපාලන හොර අල්ලන්න බැසිල්‍ ගෙන් Top 10 මෙහෙයුමක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

යහපාලන හොර අල්ලන්න බැසිල්‍ ගෙන් Top 10 මෙහෙයුමක්.


යහපාලන ජාතික රජයේ ඇතැම් මැති ඇමතිවරුන් සිදු කරන්නේ යැයි කියන මහපරිමාණ දූෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා පිළිබද තොරතුරු රටට ජනතාවට හෙළිදරව් කිරීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

TOP 10 ලෙස නම්කරනු ලැබ තිබෙන මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවය.

මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රධාන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පක්ෂපාතී රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු රාජ්‍ය සේවක සේවිකාවන් මාර්ගයෙන් මේ දූෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා පිළිබද තොරතුරු තොරතුරු ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මේ තොරතුරු සමාජ මාධ්‍ය ජාල, ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා,මහජන රැස්වීම්, පෝසටර් සහ පත්‍රිකා මගින් ජනතාව අතරට යැවීමටද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කටයුතු යොදා තිබේ.

Share on Google Plus