අද රෑ එජාපය සහ ශ්‍රීලනිපය රැස්වෙයි.


2017 අයවැය ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් මුදල් අමාත්‍යංශයේ දී අද (25) රාත‍්‍රියේ පැවැත්වෙනවා.

ඊට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජිතයින් සහ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතයින් පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිතයි.

.
Share on Google Plus