සනී ලිියොන් රඟන අලුත්ම වීඩියෝව – එක දවසින් මිලියනයක් බලලා.


සනි  ලියොන් රඟන නවතම මියුසික වීඩියෝවට මේ වන විට ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් පවතිනවා.  පසුගිය 21 වන දින මෙම වීඩියෝව එළිදක්වා ඇති අතර මේ වන විට මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවක් එය නරඹා ඇති තිබෙනවා. එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Share on Google Plus