‘සිතමු - ගොවි සමිති’ ඇරඹේ.


2016 දීපව්‍යාප්ත ගොවි සතියට සමගාමීව ‘ගොවි කාන්තා සමිති’ පිහිටුවීමේ සමාරම්භක උළෙල අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් 2016.10.13 දින අනුරාධපුර, ගල්නෑව මහවැලි ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීණ.

පවුලේ නීරෝගිකම හා යහපෝෂණය ඇති කිරීම ‘සිතමු - ගොවි සමිති’ පිහිටුවීමේ මූලික අරමුණයි. මෙහිදී අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තා ගොවි සමිති 2680ක් සඳහා ලියාපදිංචි සහතික පත් ප්‍ර‍දානය ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් සිදුවිය. 

මෙම අවස්ථාව සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා, කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මැතිතුමා, ග්‍රාමීය කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මැතිතුමා සහ කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිනි චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිණිය ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

Share on Google Plus