ඔටාරා සිනමාවට.


ප්‍රසිද්ධ ව්‍යවසායකයෙක් වගේම සමාජ සේවිකාවක් විදිහට ජනප්‍රිය ඔටාරා දැන් සිනමාවට දායක වෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුනා. ඒ තමයි ප්‍රදීප් මහේෂ් ලියනගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘හීරෝ නීරෝ’ ළමා චිත‍්‍රපටියෙන්.

‘හීරෝ නීරෝ’ චිත‍්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රරදීප් මහේෂ් ලියනගේ කියලා තිබුණේ ඔටාරට තියෙන්නේ රඟපාන්න ආසාවක් නෙවෙයි හැබැයි මේ චිත්‍රපටය සත්ත්ව කරුණාව දනවන ළමා චිත‍්‍රපටයක් නිසයි ඔටාරා මේ චිත‍්‍රපටයට රංගනයෙන් දායක වෙන්න කැමැත්ත පළ කළේ කියලා.

කෙහොම උනත් ඔටාරා කියන්නේ සතුන්ට ඇත්තටම ආදරය කරන චරිතයක් නිසා ඇය මේ චිත‍්‍රපටයේ චරිතයට වඩාත් සුදුසු වුනා කියලයි. චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයා කියන්නේ. ඔටාරා මේ චිත්‍රපටයේ සත්ත්වවේදීන්ගේ සභාපතිනියකගේ චරිතයට රංගනයෙන් දායක වෙනවා කියලා. ඔටාරා ඇත්තටම සතුන්ට ආදරය කරන කෙනෙක් නිසා මේ චරිතයට ඇය වඩාත් සුදුසු වුනා වගේම ඇය සිය උපරිමයෙන්ම මේ චරිතයට කැපවීමෙන් දායක වුනා කියලයි අධ්‍යක්ෂකවරයගේ අදහස. ඒ අනුව මේ චිත්‍රපටය ඔටාරගේ පළමු රංගනයයි.

Powered by Blogger.