ලංකාපුත්‍ර බැංකුවේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් දඩයම් කරයි? - Info Sri Lanka News | Sinhala

ලංකාපුත්‍ර බැංකුවේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් දඩයම් කරයි?


ලංකාපුත‍්‍ර බැංකුවේ සභාපති ලසන්ත ගුනවර්දන මහතා නීති විරෝදීව ගෙදර යැවීමෙන් පසු ඊයේ (12) දින ගාමිණි පිටිපන මහතාද නීති විරෝදීව ගෙදර යැවීමට ලංකාපුත‍්‍ර බැංකුවේ මහින්ද වාදීන් සමත්විය. පුරා වසර 30කත අදික කාලයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් දැඩි කැපවීමකින් ක‍්‍රියාකළ මොහු රාජපක්ෂ පාලනය පෙරලීමට එදිතරව් ක‍්‍රියාකළ කෙනෙකි . 

ලසන්ත ගුනවර්දන සමග එකතුව් රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී විවිධ පුද්ගලයන්ට හොරරහසේ ලබාදුන් රුපියල් ලක්ෂ 17,000ක් හොරුන්ගෙන් ආපසු අයකර ගැනීමට ක‍්‍රියාකිරීම නිසා මොහු රාජපක්ෂ ගැත්තන්ගේ සහ හොරුන්ගේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක්වීතිබුනි .

මුදල් හොරකම් කරනුලැබූ හොරුන් හොරකම්කල මුදල් කප්පම් වශයෙන් ලබාදෙමින් විවිද පුද්ගලයන් යොදාගනිමින් හොරු අල්ලන්නට කටයුතු කරන පුද්ගලයන් දඩයම් කිරීම දැන් සිදුවන හොදම ඞීල් බවට ලංකාපුත‍්‍ර බැංකුව කදිම ශාක්ෂියකි. 

Share on Google Plus