ඉතාලියේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්.


මධ්‍යම ඉතාලියට රික්ටර් පරිමාණ 7.1ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් ඇති වී තිබෙන බව ඇමෙරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

එම කලාපයේම ප්‍රබල භූ කම්පන දෙකකින් ගොඩනැගිලි රැසක් සුන්බුන් බවට පත්කර දින කිහිපයකට පසුව මෙම භූ කම්පනය සිදුව තිබේ.

මෙම නවතම භූ කම්පනයෙන් සිදුවූ ජීවිත හෝ දේපොළ හානි පිළිබඳව මෙතෙක් වාර්තා නොවූවත්, ඉතාලියේ රෝම අගනගරයේ ජනතාවට පවා මෙම භූ කම්පනය දැනී ඇති බවත්, රෝම නගරයේ ගොඩනැගිලි පවා ඉන් සෙලවී ඇති බවත් විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Share on Google Plus