බදුල්ල සංවර්ධන මෞලි මංගල්‍ය සහ හරින්ගේ උපන්දිනය හෙට.


ගරු විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල  පහසුකම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව දිවෙන ‘බදුලු පුබුදුව’ මාර්ග සති වැඩසටහන (28) දිනයේ දී අවසන් වන්නේ විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් දිනය ක්‍රියාවට නැංවීමෙනි. එහිදී පාසල් සිසු සිසුවියන් සහ ග්‍රාමීය ජනතාව සදහා විශේෂ වැඩ සටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය.

මෙම මාර්ග සති වැඩසටහන පසුගිය (22) ද උස්ස අධ්‍යාපන සහ මහා මාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.රටේ ජිවත්වන ප්‍රජාවගේ මුලික අවශ්‍යතාවයන් අතර මාර්ග පද්ධතිය හරි ආකාරයෙන් පිලිසකල කිරීම ප්‍රධාන වගකීම කොටගෙන මාර්ග සතිය වැඩ පිළිවෙල තුළින් බදුල්ල හා ඒ අවට ප්‍රදේශවල මාර්ග 45 ක සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමත්, පවතින මාර්ග 25 ක් ප්‍රීමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කර දීමත් මගින් සංවර්ධනය ඉලක්ක සපුරාලීමේ එක් පියවරක් ලෙස මෙම වැඩසටහන හැදින්විය හැක.

මෙම වැඩ සටහන හරහා ප්‍රදේශයේ කෘෂි කර්මාන්තය,සෞඛ්‍ය,සමාජ සේවා වාරිමාර්ග,ආදී ක්ෂෙශ්ත්‍ර රැසක නොවිසිදුනු ගැටළු රාශියක් නිරාකරණය කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙන අතර වෙනසකට මුලපිරු බදුල්ලෙන් ආරම්භ වූ මෙම වැඩසටහන දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.නාගරික සංවර්ධනයට සමගාමිව ග්‍රාමීය ජනතාවගේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට නව රජය මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බව විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යවරයා ද වැඩ’ සටහන ආරම්භ වූ (22) ද සදහන් කළේය.

මෙම වැඩ සටහනේ දී මුලික ඉලක්කය වුයේ
01.ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය
02. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
03. ජිවන උපාය සංවර්ධනය
04.පොහොර සහනාධාර ලබා දීම
05. කෘෂි කර්මාන්තය හා සත්වපාලන කටයුතු සංවර්ධනය සහ සමාජ සංවර්ධනය යන අංශ සංවර්ධනය කිරීමත්

ඊට සමගාමීව,
*ග්‍රාමීය නිලධාරී වසම් 29 ක ශ්‍රමදාන වැඩසටහන් 29 ක් පැවැත් වීම.
*ගොවින් 1016 කට පොහොර සහනාධාර ලබා දීම.
*පාසල් ළමුන් සදහා නායකත්ව පුහුණු වැඩ සටහන් කිරීම.
*රජයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
*දහම් පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම හා නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම .
*පාසල් ළමුන් සහ ගුරුවරුන් සදහා වෙන් වෙන් වශයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වේ.

හෙට එනම් (28) වන සිකුරාදා මෙහි අවසන් දිනය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ වැඩසටහන් රාශියක් ආරම්භයත් සමගය. පාසල් පරිගණකව්‍යපෘති හදුන්ව දීම විශාක විද්‍යාල ශ්‍රවනගරයේ දී පැවැත්වෙන අතර පාසල්  ළමුන් සදහා සම්මන්ත්‍රණයක් පුස්තකාල ශ්‍රවනගරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කොට ඇත.තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරුවරුන් සදහා වැඩමුළුවක් දිසා ලේකම් කාර්යාලයෙ දී  පැවැත්වෙන අතර සුහුරුළිය කාන්ත වැඩසටහනක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවනගරයේ දී පවත්වන්න සංවිධානය කර ඇත.

wi-fi  කලාප නිර්මාණය කිරීම smart social circles වැඩසටහන සහ  විහාරස්තාන සදහා අවශ්‍ය සම්පත් බෙදාදීම ,දැනුම් මිනුම් තරගයේ ජයග්‍රහකයන්ට ටැබ් සහ පොත් කට්ටලයක් බෙදා දීම යන වැඩසටහන්  අවසන් දිනය වශයෙන් (28) දිනයපුර  ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.


දේශපාලන වෙනසකට ඌවේන් ආරම්භ වූ රැල්ල ඇගයීම වෙනුවෙන් දිවයිනපුර ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වැඩසටහන් වන මාර්ග සතිය මාර්ග සතිය වැඩසටහන බදුල්ලෙන් පටන්ගත් අතර මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙම මාර්ග සතිය අවසන්වන්නේ  වෙනසකට පළමු වෙඩිල්ල තැබූ වත්මන් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ උපන් දිනය ද සමරමින් ය.

-මධුක තක්සල

Powered by Blogger.