නීතිය ලසන්තට පමනද? - මහ බැංකුවේ හොරුන්ට විරුද්ධව විශේෂ සන්දේශයක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

නීතිය ලසන්තට පමනද? - මහ බැංකුවේ හොරුන්ට විරුද්ධව විශේෂ සන්දේශයක්.


බැංකුවේ තොරතුරු ලබාදුන්බව පවසමින් ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා ලංකාපුත්‍ර බැංකුවේ සභාපති කමින් ඉවත්කළ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, මහබැංකුවේ රහස්‍ය වාර්තා හොර රහසේ පිටකළ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද යන්න Green Blood සංවිධානය ඇතුළු සංවිධාන ගණනාවක් මුදල් මණ්ඩලයෙන් සහ මහ බැංකු අධිපතිගෙන් විමසා සිටියි.

ඒ, ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනි.

එසේම බැංකුවේ තොරතුරු හෙළිකලබව ප්‍රකාශ කරමින් ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා ඉවත්කලා සේම මහබැංකුවේ තොරතුරු හෙලිකල නිලධාරීන්ට විරුද්ධව පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් අදාල සංවිධාන විසින් අද දිනයේදී විශේෂ සන්දේශයක් අගමැති වරයාට සහ මුදල් ඇමති තුමාට භාරදී තිබේ.


Share on Google Plus