මහා පරිමාණ වංචා තුනක විමර්ශන අවසන්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහා පරිමාණ වංචා තුනක විමර්ශන අවසන්.මහා පරිමාණ වංචා තුනක විමර්ශන අවසන් කළ බව බරපතල වංචා දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම පවසයි.

රක්නා ලංකා සහ ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගමේහි සිදුව ඇතැයි කියන වංචා දූෂණ පිළිබඳව සිදු කළ විමර්ශනය ඉන් ප්‍රධාන වන බවත් මීට අමතරව හලාවත සහ කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම්වල සිදුව ඇතැයි කියන දූෂණ පිළිබඳව සිදු කළ විමර්ශනය ද මේ වන විට අවසන් කර ඇති බවත් එහි ලේකම් එච්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම විමර්ශන වාර්තා ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබන සතියේදී භාර දෙන බව හෙතෙම කීය.


Share on Google Plus