අල්ලස් කොමිසමේ සභාපතිත් ඉල්ලා අස්වෙයි?


අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ ඉල්ලා අස්වීමත් සමගම එම කොමිසමේ සභාපති ටී.බී. වීරසූරිය මහතා ඇතුළු කොමසාරිස්වරුන්ද ඉල්ලා අස්වීමට යන බව වාර්තා වේ. 

ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයට විරෝධය දක්වමින් ඔවුන්ද මෙසේ ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත බව ඉතා විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

එහි කොමසාරිස්වරුන් වන්නේ ඩබ්ලිව්. ලාල් රංජිත් සිල්වා සහ සී. නෙවිල් ගුරුගේ යන මහත්වරුන්ය.

Share on Google Plus