30 වසරකට පසු පළාලි, දරුවන්ට.


යාපනය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ අදහසක් අනුව නෙල්ලිඅඩි සහ කරවෙඩ්ඩි ප්‍රදේශයන්හී පාසල් ළමුන් සඳහා 30 වසරකට පසු යාපනය පළාලි ගුවන්තොටුපල දැක බලා ගැනීමට අද අවස්ථාව හිමිවිය.

ඒ, යාපනය ආරක්ෂක සේනා මුලස්ථානය මඟින් ලෝක ළමා දිනය නිමිතිකරගෙන පවත්වනු ලබන විශේෂ වැඩසටහනකට සමගාමීවයි.

-අසංක බණ්ඩාර, විමුක්ති දුෂාන්ත සහ අනුජ ප්‍රියභානු යාපනය ප්‍රදේශයේ සිට (තාක්ෂණ සහය : ටිශාන් වික්‍රමසිංහ)Share on Google Plus