විජේදාසට ගහද්දී විමල්ට රිදෙයි.


මේ වනවට පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන විවිදයට එක් වී සිටින අමාත්‍ය ෆීඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ඇවන්ගාඩ් ගණුදෙනුවේ දූෂිත සභාපතිවරයා සමග ගණුදෙනු කරන ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු පිළිබඳව සඳහන් කරමින් ඊට අදාළ ඡායාරූපයක්ද සභාගත කළ අතර එයට උරණවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංස නැගී සිට ප්‍රශ්නයක් මතු කරමින් සඳහන් කර සිටියේ අදාළ චෝදනාව එල්ල කළේ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාට බැවින් එය වහාම ඉල්ලා අස්කරගත යුතු බව ය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයෙකුගේ නම සඳහන් කරමින් එවැනි චෝදනාවක් කිරීම පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග අනුව වැරිදි බවත් වාහම එය ඉල්ලා අස්කර ගත යුතු බවත් මන්ත්‍රී විමල් වීරවංස වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ ය. 

Powered by Blogger.