වීරවංසට අල්ලස් කොමිසමෙන් කැඳවීමක්.මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ වාහන අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමට ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක් අනුව සිදු කරමින් ඇති පරීක්‍ෂණයක් සම්බන්දයෙන් ප‍්‍රකාශක් ලබා ගැනීමට එම කොමිසම විසින් විමල් වීරවංස මන්ත්‍රීවරයාව ලබන 15 වැනිදා කැදවා ඇති බව වාර්තා වේ.


Share on Google Plus