මෛත්‍රී වෙබ් අඩවි වාරණයකට සැරසෙයි.


සියලු වෙබ් අඩවි ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇති බව සතිඅන්ත පුවත්පතක් වාර්තා කරයි.

එම පුවත් වාර්තා අනුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම සමඟ පසුගිය සතියේදී පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත.

"තිබෙන මාධ්‍ය නිදහස අයතා ලෙස පරිහරණය කිරීම" යන කරුණ මුල් කරගනිමින් මෙලෙස වෙබ්අඩවි සඳහා වාරණයක් ගෙන ඒමේ සූදානමක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති අතර එහි එක් පියවරක් ලෙස  "තිබෙන මාධ්‍ය නිදහස අයතා ලෙස පරිහරණය කිරීම" වැළැක්වීමට වහාම සුදුසු පියවරක් ගන්නා ලෙසත් වෙබ් අඩවි නියාමනය කිරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස එම සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇතැයිද වාර්තා වේ. 

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ ලියාපදිංචි නොවන වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙසටද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇති බවත් වාර්තා වේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා බලයට ඒමේදී වෙබ්අඩවි විසින් සිදු කළ කාර්ය භාර්ය ඉතා ඉහළ එකක් වන් අතර ඔහු බලයට පැමිණි වහාම පැවති මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය විසින් තහනම් කර තිබූ සියළුම වෙබ්අඩවිවල තහනම ඉවත් කළේය.

ලංකා ඊ නිවුස්, ශ්‍රී ලංකා මිරර් ආදී වෙබ් අඩවි ගණනාවක්ම මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී තහනමට කල්වී තිබිණි.

Powered by Blogger.