'සුහුරු ලිය' ඇරඹේ.


විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය , කාන්තා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ICTA ආයතනය එක්ව ආරම්භ කරනු ලැබූ ''සුහුරු ලිය" ජාතික වැඩසටහන 27 (අද) දින කොළඹ Cinnamon lakeside හෝටලයේදී ඇරඹිණ.

ඒ, අග්‍රාමාත්‍ය ආර්යා මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ සහ විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.
Powered by Blogger.