සාම්පූර් ඉදිකරන්නේ නැහැ - අමාත්‍යංශය අධිකරණයට කියයි.


සාම්පූර්හි ගල්අඟුරු බලාගාරයක් ඉදි නොකරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය අද(13දා)  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ප්‍රකාශ කළේය. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ මහතා මේබව දැනුම් දී ඇතැයි, අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දෙනු ලැබුයේ නීතිපතිවරයා හරහාය.

සීමාසහිත පරිසර පදනම සාම්පූර් බලාගාරයට එරෙහිව ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් අද විමසා බැලූ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යාංශය මේබව කීය.

Share on Google Plus